Chống tăng sơn dầu cũ L=4 mét, dày 2mmm - giá 145k - Giàn Giáo Cũ Ba Miền

Giàn Giáo Cũ Ba Miền