Chống tăng mạ kẽm cũ L=4 mét, dày 2mm - Giàn Giáo Cũ Ba Miền

Giàn Giáo Cũ Ba Miền